Drukāt
Darba piedāvājumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Nodrošinājuma departamenta
Personāla nodaļas
personāla speciālista valsts civildienesta ierēdņa amatu

 

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt  ministrijas struktūrvienību vadītājiem stratēģiskā personāla vadības partnera uzdevumus, personāla plānošanas un atlases jomā, darba un valsts civildienesta tiesību jomā,
 • darba izpildes novērtēšanas un darbinieku attīstības jautājumos;
 • nodrošināt personāla lietvedības procesu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā.

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • augstākā izglītība tiesību vai sociālajās zinātnēs, tai skaitā profesionālā augstākā izglītība personālvadības specialitātē;
 • pieredze darbā valsts pārvaldes iestādē ilgāka par diviem gadiem;
 • pieredze personāla vadības jomā ilgāka par diviem gadiem;
 • pieredze personāla atlasē un  attīstības plānošanā;
 • zināšanas un pieredze personāla dokumentu sagatavošanā;
 • zināšanas un pieredze darbā ar resursu vadības sistēmas “Horizon” Personāla vadības moduli;
 • valsts iestādēs nodarbināto  darba tiesisko un valsts civildienesta attiecību normatīvo aktu pārzināšana;
 • angļu valodas zināšanas;
 • kompetences: orientācija uz klientu, komunikācija, rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti, ētiskums.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (līdz 1080 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu līdz 22.06.2018. sūti uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Personāla speciālists” vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494.  Tālrunis uzziņām 67026902.
Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Amata apraksts

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv.


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Pašvaldību departamenta
Pašvaldību pārraudzības nodaļas
jurista valsts civildienesta ierēdņa amatu

 

Amata mērķis un galvenie pienākumi: nodrošināt pašvaldības darbības tiesiskuma uzraudzību, tai skaitā izvērtēt pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus, sagatavot tiesību aktu projektus, priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos pašvaldību pārraudzības jomā un citu dokumentu projektus atbilstoši amata aprakstā noteiktajam.

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība;
 • pieredze jurista profesijā  ilgāka par trīs gadiem;
 • izpratne par valsts pārvaldes un pašvaldību darbības principiem un darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldībā;
 • zināšanas un vēlama pieredze tiesību aktu projektu, attīstības plānošanas dokumentu projektu un informatīvo ziņojumu izstrādē un virzībā;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • kompetences: darbs komandā, komunikācija, konceptuāla domāšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, ētiskums.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 21.saimes „Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi” IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa; mēnešalga sākot no 1000 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu līdz 02.07.2018. sūti uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Pašvaldību departaments” vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494.  Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv .


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Attīstības instrumentu departamenta
Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas
vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

 

Amata mērķis ir nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras jomā” sagatavošanu, ieviešanu un uzraudzību.

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība inženierzinātņu, sociālo zinātņu vai finanšu jomā;
 • izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • zināšanas un vēlama pieredze normatīvo aktu projektu izstrādē un virzībā;
 • darba pieredze ārvalstu finanšu instrumentu programmu vai projektu vadībā;
 • zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības tiesisko ietvaru klimata politikas un reģionālās attīstības jomās;
 • zināšanas par reģionālās attīstības un pārrobežu sadarbības jautājumiem;
 • zināšanas par Eiropas Savienības struktūrfondiem un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem, tai skaitā to sagatavošanu, ieviešanu un uzraudzību;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • kompetences: darbs komandā, komunikācija, konceptuāla domāšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, ētiskums.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 44. saimes „Ārvalstu finanšu instrumentu vadība” IIIB līmenis un 12.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu sūti līdz 22.06.2018. uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Attīstības instrumentu departaments” vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494.  Tālrunis uzziņām 67026902.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv.

Amata apraksts


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 24.06.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/slud/