Drukāt
07.03.2017
Ar ES fondu atbalstu tiks uzlabota ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte un pieejamība
2017.gada 7.martā valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātos priekšlikumus1 centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai un papildus pieslēgšanas iespēju nodrošināšanai. 

Izstrādātie Ministru kabineta noteikumu grozījumi nosaka turpmākās projektu iesniegumu atlases kārtas un to ietvaros atbalstāmās aglomerācijās2. Projektu īstenošanai būs pieejams Kohēzijas fonda (KF) finansiālais atbalsts līdz 85% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Ministru kabineta noteikumu grozījumos ir noteikts projektu iesniegumu otrās atlases kārtas ietvaros atbalstāmo projektu saraksts3, paredzot KF atbalstu 45 425 212 euro apmērā 38 notekūdeņu pakalpojumu aglomerācijām ar cilvēkekvivalentu (CE) 2000 – 100 000. Tāpat noteikts arī trešās atlases kārtas projektu saraksts (Daugavpils, Rīga), paredzot KF atbalstu 11 707 775 euro apmērā 2 aglomerācijām ar CE lielāku par 100 000. Projektu ietvaros tiek atbalstīta jaunu centralizēto kanalizācijas tīklu izbūve un esošo tīklu rekonstrukcija, lai nodrošinātu centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamību aglomerāciju daļās, kur šādu pakalpojumu izveide ir tehniski iespējama un ekonomiski pamatota, bet līdz šim nav īstenota.

“Mūsu plānotās investīcijas sasniedz divus mērķus: nodrošina lielākas ērtības iedzīvotājiem, kā arī uzlabo vides stāvokli,” uzsvēra ministrs Kaspars Gerhards.


1 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40407514&mode=mk&date=2017-03-07

2 Aglomerācija ir zona, kurā iedzīvotāju skaits un/vai ekonomiskās aktivitātes ir pietiekami koncentrētas, lai tehniski un ekonomiski būtu pamatota notekūdeņu centralizēta savākšana un novadīšana uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai uz to galīgās novadīšanas vietu vidē.

3 Aizpute, Alūksne, Auce, Ādaži, Baldone, Baloži, Baltezers, Balvi, Bauska, Brocēni, Carnikava, Dundaga, Iecava, Ikšķile, Īslīce, Jaunolaine, Jaunpiebalga, Kandava, Kārsava, Ķegums, Lielvārde, Līvāni, Ludza, Malta, Ozolnieki, Pļaviņas, Preiļi, Priekule, Roja, Rūjiena, Salacgrīva, Saulkrasti, Skrīveri, Skrunda, Smiltene, Stende, Valka, Viļāni


Anda Zaļepska
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026905

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 24.06.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/