Drukāt
Darbības virzieni dabas aizsardzības jomā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.02.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/daba/