Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
  Rīcības plāns
  Attīstības plānošanas dokumenti
  Institūcijas vadības dokumenti
  Darbības jomas
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Nozares politikaAttīstības plānošanas dokumenti
 
 
 
Attīstības plānošanas dokumenti

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Latvijas Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādes (zaudējis spēku 10.06.2010.)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020. gadam

  • Vides politika

Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016.-2020.gadā

Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015. - 2017. gadam (apstiprināts Ministru kabinetā)

Vides politikas pamatnostādnes 2014-2020. gadam (latviski)

Vides politikas pamatnostādnes 2009-2015. gadam (latviski) zaudējis spēku 26.03.2014

Nacionālais vides politikas plāns 2004.-2008.)
 
Vides aizsardzības politikas plāns Latvijai (1995) (latviski, angliski)

Vides monitoringa programmas pamatnostādnes 2009.-2012.gadam

Latvāņu izplatības ierobežošanas programma 2006.-2012. gadam

Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanas koncepcija

Rīcības programma komunālo notekūdeņu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanai

Rīcības programma prioritāro zivju ūdeņu un peldūdeņu piesārņojuma samazināšanai un kvalitātes nodrošināšanai

Emisijas kvotu sadales plāns 2008.-2012.gadam

Nacionālais gatavības plāns naftas piesārņojuma gadījumiem jūrā

2015. gada 22.decembra rīkojums Nr. 378 „Par Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu un plūdu riska pārvaldības plānu 2016-2021.gadam apstiprināšanu”

2015. gada 17. Novembra rīkojums Nr. 335 „Par Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna un plūdu riska pārvaldības plāna 2016-2021.gadam apstiprināšanu”

P.S. Ar augstāk minētiem rīkojumiem tika apstiprināti zemāk minēto upju pasenu plāni

Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021. gadam

Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021. gadam

Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021. gadam

Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021. gadam

Koncepcija par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā

Klimata pārmaiņu samazināšanas programma 2005. - 2010. gadam

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013. -2020.gadam 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskats 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006. - 2012. gadam

Radioaktīvo atkritumu glabāšanas koncepcija

Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepciju

Izstrādāts Orhūsas konvencijas ieviešanas nacionālais ziņojums

Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma

Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam


  • Reģionālā politika

Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 7.augusta rīkojumu Nr.361) (MK protokols)

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.496) (MK sēdes protokols)

Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2012.–2013.gadā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojumu Nr.281) (MK sēdes protokols)

Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam (1.Pielikums) (2.Pielikums) (3.Pielikums) (4.Pielikums) (5.Pielikums) (apstiprināta ar 2014.gada 5.augusta rīkojumu Nr.413) (MK sēdes protokols)

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam (1.Pielikums) (2.Pielikums) (3.Pielikums) (4.Pielikums) (apstiprināta ar 2014.gada 6.augusta rīkojumu Nr.412) (MK sēdes protokols)

ESPON 2020 teritoriālās sadarbības programma (1.Pielikums) (2.Pielikums) (3.Pielikums) (apstiprināta ar 2014.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.352) (MK sēdes protokols)

Starpreģionu sadarbības programma URBACTIII 2014.-2020.gadam  (1.Pielikums) (2.Pielikums) (3.Pielikums) (apstiprināta ar 2014.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.351) (MK sēdes protokols)

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam (1.Pielikums) (2.Pielikums) (3.Pielikums) (4.Pielikums) (apstiprināta ar 2014.gada 3.jūlija rīkojumu Nr.327) (MK sēdes protokols)


  • E-pārvalde

Ar attīstības plānošanas dokumentiem e-pārvaldes jomā iespējams iepazīties šeit.
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
RAIM

 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
28.04.2017
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta