Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Darbības jomasE-pārvaldeeAdrese
 
 
 
eAdrese


Kas ir Oficiālā elektroniskā adrese?
Oficiālā elektroniskā adrese jeb eAdrese būs Jūsu digitālā pastkastīte Latvija.lv portālā, kas nodrošinās iespēju ērtāk sarakstīties starp valsts iestādēm , juridiskajām privātpersonām (uzņēmumiem, biedrībām, u.c.) un iedzīvotājiem.

eAdrese strādās līdzīgi kā Jūs līdz šim saņemat svarīgos ziņojumus no, piemēram, bankas vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja, pakalpojumu sniedzēja vietnē, bet uz e-pastu saņemat paziņojumu, ka vietnē ir apskatāms jauns ziņojums.

Aktivizējot eAdresi iedzīvotājs iestādēm pasaka, ka vēlās turpmāk saraksti saņemt elektroniski uz eAdresi. Tas iestādēm kļūst par pienākumu, izņemot tad, ja adresāts nav identificējams (piemēram, iestādei darījis zināmu tikai savu adresi vai e-pastu).

Ja esmu aktivizējis eAdresi, iestādēm ar mani jāsazinās uz eAdresi!

Kāpēc nevar visu vienkārši sūtīt man uz e-pastu?
Uz e-pastu drīks nosūtīt personas datus saturošus dokumentus tikai tos šifrējot.

Vai bieži saņemta šifrētus e-pastus? Vai zināt, kā ar tādu rīkoties? Vai tas Jums ir ērtākais veids? Lielākā daļa cilvēku uz šiem jautājumiem atbildēs ar “nē”.

Toties svarīgo sūtījumu saņemšana pakalpojumu sniedzēja vietnē izmanto lielākā daļa iedzīvotāju gan tādās valsts sistēmās kā Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēma, Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma, Ceļu satiksmes drošības direkcijas e-CSDD, gan tādos privātā sektora pakalpojumu sniedzēju risinājumos kā internetbankās, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju tīmekļvietnēs un citur.

Ar eAdresi svarīgos ziņojumus no visām iestādēm un dažādajām sistēmām varēs saņemt vienā digitālajā pastkastītē.

Tāpēc, attīstot jau esošus risinājumus sarakstei ar iedzīvotājiem Latvija.lv portālā un dokumentu aprites integrācijas starp iestādēm, tiek veidota eAdreses sistēma.

Uz e-pastu drīks nosūtīt personas datus saturošus dokumentus tikai tos šifrējot. Lielākajai daļai cilvēku tas nav ērti.

Kā varēs izveidot savu eAdresi?
Iedzīvotāji, kas sasieguši 14 gadu vecumu varēs izveidot savu eAdresi brīvprātīgi, dodoties uz portālu Latvija.lv un identificējoties izmantojot savu eID kart. Līdzko eAdrese ir izveidota, tā ir aktivizēta un valsts iestādēm ir pienākums savu korespondenci sūtīt uz e-adresi. Komersanti, biedrības un citi UR reģistros reģistrētie tiesību subjekti varēs brīvprātīgi sākt lietot eAdresi no 2019. gada, bet 2020. gadā tiem eAdrese tiks izveidota obligātā kārtā.

Vai es varēšu arī atteikties no eAdreses?
Iedzīvotājiem jeb fiziskām personām, eAdreses lietošana ir brīvprātīga, tāpēc, ja ir izveidota eAdrese, to var arī deaktivizēt. Tas nozīmē, ka iestādes uz eAdresi nesūtīs ziņojumus un Jūs nevarēsiet nosūtīt ziņojumus iestādēm, bet joprojām varēsiet apskatīt eAdresē saņemtos ziņojumus. eAdresi varēsiet arī atkal aktivizēt, ja Jūs tā izlemsiet.

Vai man būs regulāri jāpārbauda eAdreses pastkastīte, lai nepalaistu garām svarīgu ziņojumu?
Savos uzstādījumos varēsiet norādīt e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt paziņojumu par eAdresē saņemtu ziņojumu. Norādot savu e-pastu, uz to saņemsiet paziņojumu, līdzko eAdresē būs jauns ziņojums.

Kas lietos eAdresi?
Valsts iestādēm eAdrese būs jālieto obligāti. No 2018. gada 1. jūnija eAdresi izmantos valsts un pašvaldību iestādes, plānošanas reģioni, valsts augstskolas un zinātniskie institūti, publiskie nodibinājumi, prokuratūra un privātpersonas, kam deleģēts valsts pārvaldes uzdevums. Bet no 2020. gada eAdresi lietos tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji un maksātnespējas administratori.

Iedzīvotāji un fiziskās personas, kas reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistros, eAdresi varēs lietot brīvprātīgi no 2018. gada 1. jūnija piesakoties un varēs arī no tās atteikties. Savukārt fiziskām personām, kas ir arī rezerves karavīri, likums nosaka pienākumu izmantot eAdresi.

Komersanti un citi tiesību subjekti, kas reģistrēti UR reģistros (biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, politiksās partijas, reliģiskās organizācijas u.c.) varēs brīvprātīgi sākt izmantot eAdresi no 2019. gada sākuma, bet no 2020. gada eAdreses lietošana tiem būs obligāta.

Iestādēm obligāti, iedzīvotājiem brīvprātīgi, komersantiem pakāpeniski.

Kas varēs sazināties izmantojot eAdresi?
Ar eAdresi valsts iestādes varēs sūtīt un saņemt ziņojumus no iedzīvotājiem, personām, kas reģistrētas UR reģistros, kā arī sarakstīties iestāžu starpā.
Ar eAdresi savā starpā nevarēs sarakstīties privātpersonas, proti, iedzīvotājs nevarēs sūtīt ziņojumu, piemēram, uzņēmumam vai biedrībai un otrādi. Šādu iespēju attīstīšanu nākotnē paredzēts izvērtēt 2019. gadā.

Kā es varēšu piekļūt eAdresei?
Piekļūt eAdreses pastkastītei varēs portālā Latvija.lv. eAdresei noteiktas augstas drošības prasības, tāpēc, lai piekļūtu savam eAdreses kontam, jāidenntificējas ar kvalificētu autentifikācijas līdzekli . No valsts puses galvotais autentifikācijas līdzeklis būs eID karte, ko plānots no 2019. gada  padarīt par obligātu dokumentu visiem iedzīvotājiem tāpat kā pasi.

Arī internetbanku un citus autentifikācijas līdzekļus to veidotāji varēs sertificēt, tāpēc, iespējams, eAdreses pastkastītei varēs piekļūt arī ar citiem līdzekļiem.

Ja uzticat saziņu ar valsts iestādēm kādam citam, tad arī ar eAdresi varēsiet piešķirt tiesības piekļūt un skatīt eAdreses pastkastītes saturu kādam citam cilvēkam, kas jau lieto eAdresi.

E-adresei varēs piekļūt izmantojot drošus identifikācijas rīkus. Valsts garantēto – eiD karti, kā arī  citus rīkus, kuri būs veikuši sertifikāciju (piem. ibanku autentifikācijas rīki).

Vai uz eAdresi saņemšu arī tos sūtījumus, kurus šobrīd saņemu citās valsts sistēmās (piemēram, VID EDS, LAD EPS, e-CSDD)?
Valsts iestādēm ir pienākums nodrošināt dokumentu un saziņas pieejamību Oficiālajā eAdresē arī tad, ja tās to nosūta savā sistēmā. eAdreses mērķis ir kalpot par vienotu vietni Jūsu saziņai ar valsts iestādēm, pat ja iestādes turpina izmantot savas sistēmas.

Vai izmantojot eAdresi man vairs nebūs jāiet uz pastu pēc ierakstītajām vēstulēm?
eAdrese būs dorša vide ar garantētu sūtījumu piegādi. Sūtījums uz eAdresi būs līdzvērtīgs sūtījumam ar ierakstītu vēstuli. Valsts iestādes ierakstītu vēstuļu vietā dokumentus sūtīs uz eAdresi tām personām, kam eAdrese ir aktivizēta. Tātad lietotāji svarīgajiem sūtījumiem varēs piekļūt uzreiz un no jebkuras vietas, kur pieejams internets. Nosūtot papīra vēstuli, tā juridiski skaitās piegādāta pēc 7 dienām, savukārt elektroniski nosūtīta vēstule – pēc 2 darba dienām. Ar eAdresi savā starpā nevarēs sarakstīties privātpersonas, proti, iedzīvotājs nevarēs sūtīt ziņojumu, piemēram, uzņēmumam vai biedrībai un otrādi. Tāpēc eAdrese neaizstās šo saraksti. Šādu iespēju attīstīšanu nākotnē paredzēts izvērtēt 2019. gadā.

Cik ilgi glabāsies mani ziņojumi eAdresē?
Plānots, ka ziņojumi eAdresē glabāsies 5 gadus. Pirms ziņojumu glabāšanas termiņa beigām un to dzēšanas lietotājs tiks laicīgi par to brīdināts un ilgāk nepieciešamus ziņojumus lietotājam būs iespēja lejupielādēt saglabāšanai privātā datu nesējā.
eAdrese tiks anulēta fiziskai personai pēc miršanas fakta reģistrācijas Iedzīvotāju reģistrā, valsts iestādei pēc tās reorganizācijas vai likvidācijas procesa pabeigšanas, ja ir izbeigta šīs iestādes darbība, zvērinātam tiesu izpildītājam pamatojoties uz tieslietu ministra rīkojumu par atbrīvošanu vai atcelšanu no amata,  personām, kas reģistrētas UR reģistrā, pēc reģistros subjekta izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra.

Vai mans uzņēmums varēs eAdreses ziņojumus saņemt savās iekšējās sistēmās?
Uzņēmumu reģistrā reģistrētām personas varēs eAdresi lietot vai nu portālā Latvija.lv, vai arī, ja nepieciešams risinājums ērtākam darbam ar lielu sarakstes apjomu, izveidot savienojumu starp savu dokumentu vadības sistēmu vai biznesa informācijas sistēmu un eAdreses sistēmu, izmantojot programmsaskarni. Saskarņu specifikācijas 2017. gada trešajā ceturksnī tiks publicētas Valsts informācijas sistēmu savietotāja portālā

Kam eAdreses lietošana ir liegta?
eAdrese tiek deaktivizēta personai, kas izcieš sodu slēgta vai daļēji slēgta tipa ieslodzījuma vietā.

Kas man jādara, lai būtu gatavs eAdreses lietošanai?
Iedzīvotājiem jābūt eiD kartei ar aktivizētu sertifikātu, vai citam kvalificētam identifikācijas rīkam, lai varētu identificēties un izveidot savu eAdresi.
Uzņēmējiem tāpat kā iedzīvotājiem jābūt eiD kartei ar aktivizētu sertifikātu, lai varētu identificēties. Ja uzņēmums vēlas integrēt eAdresi ar savām informācijas sistēmām, nepieciešams iepazīties ar saskarņu specifikācijām, kas 2017. gada trešajā ceturksnī tiks publicētas Valsts informācijas sistēmu savietotāja portālā un veikt pieslēgšanos eAdreses sistēmai.
Valsts iestādes izvēlās sev piemērotāko sadarbības veidu ar e-adresi un nodrošina tā darbību, izvērtē, vai ar eAdreses ieviešanu ir nepieciešami grozījumi ar tās darbību saistītajos tiesību aktos, kā arī pārskata iestādes procesus, lai tos padarītu efektīvākus, izmantojot eAdreses risinājumu.

Ko valstij dos eAdreses ieviešana?
eAdreses ieviešana ir viens no soļiem valsts pārvaldes elektronizācijā. Saskaņā ar aprēķiniem valsts varētu ietaupīt aptuveni 1,4 miljonus eiro gadā, ja 90% dokumentu aprites būtu elektroniska.
eAdrese ir vienots risinājums, kas ļauj katrai iestādei drošā vidē nosūtīt dokumentus elektroniski, tāpēc nav nepieciešamības katrai veidot savus risinājumus, tādējādi novēršot ieguldījumus dublējošiem risinājumiem.
Galvenie ietaupījumi ir atkarīgi no tā, kā iestādes pārveidos savus procesus pamazām atsakoties no papīra dokumentu aprites un no tā izrietošajām liekajām darbībām. Tādēļ eAdreses ieviešanā valsts iestāžu pārstāvjiem tiks nodrošinātas apmācības procesu uzlabošanai.
Iedzīvotāji un uzņēmēji ietaupīs korespondencei ar valsti patērēto laiku, it sevišķi ierakstīto vēstuļu saņemšanai.

Papildu resursi:

Kontaktinformācija
Lai uzzinātu vairāk par eAdresi, lūdzu sazināties ar:

Inese Gaile
Publisko pakalpojumu departamenta Projektu vadības nodaļas sistēmanalītiķe
67026546
inese.gaile@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
RAIM

 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
23.10.2017
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta