Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasKlimata pārmaiņas
 
 
 
Ikgadējais siltumnīcefekta gāzu monitorings

Ikgadējo siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizācijas sagatavošanu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām, Kioto protokola un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām ietvaros koordinē Vides un reģionālās attīstība ministrija sadarbojoties ar citām iesaistītām institūcijām.


Ikgadējais nacionālais SEG monitorings ietver:

• SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķinus, kuri, sākot no 1990. gada, apkopoti ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariāta izstrādātajā kopējā ziņošanas formātā (CRF);
• SEG emisiju un CO2 piesaistes uzskaiti, sākot no 2008. gada, par Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības aktivitātēm Kioto protokola 3. panta 3. un 4. punkta ietvaros;
• Nacionālo inventarizācijas ziņojumu (NIZ), kurā aprakstīta SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķinu gaita, izmantotie emisiju faktori (koeficienti), darbību dati, pieņēmumi u.c. informācija par katru nozari atsevišķi, kā arī papildus informācija saskaņā ar Kioto protokola 7. panta 1. punkta ietvaros.


Lai aprēķinātu tiešās un netiešās SEG emisijas un CO2 piesaisti, tiek izmantotas:

• Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) izstrādātās metodoloģijas, kuras apstiprinātas Līgumslēdzēju pušu konferencēs (COP):
     o 1996.gada IPCC uzlabotās vadlīnijas nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sagatavošanai ;
     o 2000.gada Labas prakses un neprecizitāšu aprēķinu vadlīnijas nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sagatavošanai;
     o 2003.gada Labas prakses vadlīnijas nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sagatavošanai Zemes izmantošanas, Zemes izmantošanas izmaiņu un mežsaimniecības nozarē ;
• Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Atmosfēras emisiju inventarizācijas vadlīnijas


Iesniegtās SEG inventarizācijas 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
RAIM

 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
27.07.2017
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta