Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Darba piedāvājumi
  Foto galerija
  Video galerija
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
AktualitātesDarba piedāvājumi
 
 
 
Darba piedāvājumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina konkursu uz
Reģionālās politikas departamenta
Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā referenta
valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)


Amata mērķis un galvenie pienākumi: nodrošināt priekšlikumu izstrādi un to iedzīvināšanu par nepieciešamajiem reģionālās attīstības atbalsta pasākumiem plānošanas reģionu un pašvaldību funkciju izpildei un uzņēmējdarbības veicināšanai, institucionālās kapacitātes stiprinošo projektu izstrāde un ieviešanas koordinācija, atzinumu sniegšana par attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, vēlams ekonomikā, politikas zinātnē vai tiesību zinātnēs;
 • darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldībā un zināšanas par valsts pārvaldes un pašvaldību darbības principiem;
 • zināšanas un vēlama pieredze tiesību aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē un virzībā;
 • zināšanas par Latvijas reģionālās politikas jautājumiem;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, konceptuāla domāšana un orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 36.saimes „Politikas plānošana” II līmenis un 9.mēnešalgu grupa;
 • mēnešalga no 835 līdz 900 euro pirms nodokļu nomaksas);
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 23.08.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais referents” vai pa pastu (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494). Tālrunis uzziņām 67026902.


Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina konkursu uz
Pašvaldību departamenta
Pašvaldību pārraudzības nodaļas jurista
valsts civildienesta ierēdņa amatu


Amata mērķis un galvenie pienākumi: nodrošināt pašvaldības darbības tiesiskuma uzraudzību, tai skaitā izvērtēt pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus, sagatavot tiesību aktu projektus, priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos pašvaldību pārraudzības jomā un citu dokumentu projektus atbilstoši amata aprakstā noteiktajam.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība;
 • pieredze jurista profesijā  ilgāka par trīs gadiem;
 • darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldībā un zināšanas par valsts pārvaldes un pašvaldību darbības principiem;
 • zināšanas un vēlama pieredze tiesību aktu projektu, attīstības plānošanas dokumentu projektu un informatīvo
 • ziņojumu izstrādē un virzībā;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, konceptuāla domāšana un orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 21.saimes „Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi” IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa; mēnešalga līdz 1106 euro pirms nodokļu nomaksas);
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 23.08.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Pašvaldību pārraudzības nodaļas jurists” vai pa pastu (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494). Tālrunis uzziņām 67026902.


Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Klimata pārmaiņu departamenta
Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas
vecākā referenta valsts civildienesta ierēdņa amatu
(darbs saistīts galvenokārt ar klimata finansējuma nodrošināšanas koordinēšanu)


Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides, ekonomikas vai vadības specialitātē vai akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam atbilstošām speciālām studijām;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldē;
  vismaz divu gadu pieredze darbā ar starptautisko projektu koordinēšanu;
 • darba pieredze projektos saistībā ar siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu (piemēram, uzlabojot energoefektivitāti, ieviešot atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas u.tml.) vai pielāgošanos klimata pārmaiņām;
  zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu veidiem un hierarhiju;
 • zināšanas par Latvijas vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu, Eiropas Savienības institūcijām un nozīmīgākajām starptautiskajām organizācijām;
 • zināšanas par starptautisko, Eiropas Savienības un Latvijas klimata politiku un tās ietvaros nozīmīgākajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem, kā arī būtiskākajiem pasākumiem, tehnoloģijām;
 • zināšanas par nacionālajiem un starptautiskajiem klimata finanšu instrumentiem;
 • zināšanas par projektu attīstīšanu un ieviešanu.

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

 • teicamas angļu valodas zināšanas, t.sk. klimata politikas un tehnoloģiju terminu zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas, t.sk. viedokļa argumentēšanas prasmes, kā arī prasme strukturēt informāciju;
 • prasme strādāt komandā un pastāvīgi plānot savu darbu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 36.saimes „Politikas plānošana” III līmenis un12.mēnešalgu grupa, mēnešalga  no 1006 līdz 1080 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
  darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 23.08.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vecākais eksperts” vai pa pastu (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494). Tālrunis uzziņām 67026902.


Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Klimata pārmaiņu departamenta
Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas
vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu
(darbs saistīts ar komunikāciju ar starptautiskajiem partneriem)


Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides, ekonomikas, vadības, komunikāciju vai filologa specialitātē vai akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam atbilstošām speciālām studijām;
 • darba pieredze sadarbības koordinēšanā ar starptautiskajiem partneriem, t.sk. lietišķās komunikācijas angļu valodā nodrošināšanā un vispusīgu ziņojumu gatavošanā;
 • vēlama vismaz viena gada darba pieredze valsts pārvaldē;
 • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu veidiem un hierarhiju;
 • zināšanas par Latvijas vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu, Eiropas Savienības institūcijām un nozīmīgākajām starptautiskajām organizācijām;
 • zināšanas par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un pasākumiem to novēršanai, kā arī pielāgošanās klimata pārmaiņām iespējām;
 • zināšanas par starptautisko, Eiropas Savienības un Latvijas klimata politiku un atbilstošajiem starptautiskajiem un nacionālajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem;
 • zināšanas par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību tirdzniecību, kā arī Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbību.

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

 • teicamas angļu valodas zināšanas (gan runāšana, gan rakstīšana), t.sk. juridisko, finanšu un vides aizsardzības terminu zināšanas un šo jēdzienu izpratne, lietišķās korespondences stila pārvaldīšana;
 • prasme precīzi formulēt un argumentēt viedokli;
 • prasme kvalitatīvi sagatavot un noformēt dokumentus, prezentācijas;
 • sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt komandā un pastāvīgi plānot savu darbu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 36.saimes „Politikas plānošana” III līmenis un12.mēnešalgu grupa, mēnešalga  no 1006 līdz 1080 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 23.08.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vecākais eksperts” vai pa pastu (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494). Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
iz
sludina atklātu konkursu uz
Vides aizsardzības departamenta
Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja
valsts civildienesta ierēdņa amatu

 

Prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ķīmijā, vides zinātnēs un vides pārvaldībā, ekonomikā vai vadības zinātnēs, kas papildināta ar zināšanām vides aizsardzības jautājumos;
 • pieredze ar vides aizsardzības politiku saistītā jomā, tai skaitā vēlama darba pieredze ar Eiropas Savienības jautājumiem vides aizsardzības jomā;
 • zināšanas par vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas jomas jautājumiem, tai skaitā nozīmīgākajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā iestādē vai uzņēmumā un kolektīva vadībā;
 • zināšanas par vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu;
 • pieredze darbā valsts pārvaldē vai pašvaldībā ilgāka par trim gadiem;
 • vēlama pieredze normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādāšanā un ieviešanā.

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

 

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 36.saimes "Politikas plānošana" IV līmenis un 13.mēnešalgu grupa);
 • iespēju iegūt daudzpusīgu pieredzi un zināšanas vides aizsardzības jomā;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 22.08.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs” vai pa pastu (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494). Tālrunis uzziņām 67026902.

 

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.


Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
RAIM

 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
18.08.2017
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta