Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Darba piedāvājumi
  Foto galerija
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
AktualitātesDarba piedāvājumi
 
 
 
Darba piedāvājumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz
Audita departamenta
Revīzijas nodaļas vecākā eksperta
valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

 

Prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar speciālu apmācības kursu iekšējā vai ārējā auditā;
 • vēlama pieredze iekšējā audita, revīzijas vai finanšu uzskaites jomā ilgāka par gadu;
 • vēlamas profesionālās iemaņas auditu veikšanā;
 • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana Eiropas Savienības fondu administrēšanas jomā;
 • zināšanas par Eiropas Savienības regulām, starptautiskiem audita standartiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem grāmatvedības, publisko iepirkumu un darba tiesisko attiecību jomā.

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
 • labas komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 44.saimes „Ārvalstu finanšu instrumentu vadība” III B līmenis un 12.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 20.03.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, e-pasts: personals@varam.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Klimata pārmaiņu departamenta
Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas
vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu uz noteiktu laiku
(darbs saistīts ar komunikāciju ar starptautiskajiem partneriem)

 

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides, ekonomikas, vadības, komunikāciju vai filologa specialitātē vai akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam atbilstošām speciālām studijām;
 • darba pieredze sadarbības koordinēšanā ar starptautiskajiem partneriem, t.sk. lietišķās komunikācijas angļu valodā nodrošināšanā un vispusīgu ziņojumu gatavošanā;
 • vēlama vismaz viena gada darba pieredze valsts pārvaldē;
 • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu veidiem un hierarhiju;
 • zināšanas par Latvijas vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu, Eiropas Savienības institūcijām un nozīmīgākajām starptautiskajām organizācijām;
 • zināšanas par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un pasākumiem to novēršanai, kā arī pielāgošanās klimata pārmaiņām iespējām;
 • zināšanas par starptautisko, Eiropas Savienības un Latvijas klimata politiku un atbilstošajiem starptautiskajiem un nacionālajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem;
 • zināšanas par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību tirdzniecību, kā arī Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbību.

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

 • teicamas angļu valodas zināšanas (gan runāšana, gan rakstīšana), t.sk. juridisko, finanšu un vides aizsardzības terminu zināšanas un šo jēdzienu izpratne, lietišķās korespondences stila pārvaldīšana;
 • prasme precīzi formulēt un argumentēt viedokli;
 • prasme kvalitatīvi sagatavot un noformēt dokumentus, prezentācijas;
 • sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt komandā un pastāvīgi plānot savu darbu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 36.saimes „Politikas plānošana” III līmenis un12.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli (ar norādi, uz kuru amatu pretendē), Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 14.03.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, e-pasts: personals@varam.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67026902.

 

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

 


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Klimata pārmaiņu departamenta
Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas
vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu
(darbs saistīts galvenokārt ar investīciju oglekļa mazietilpīgā attīstībā un noturīguma pret klimata pārmaiņām uzlabošanā uzskaiti un analīzi)

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides, ekonomikas, vadības vai finanšu zinātņu specialitātē vai akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam atbilstošām speciālām studijām;
 • darba pieredze valsts pārvaldē;
 • pieredze investīciju efektivitātes analīzē, t.sk. sociālekonomisko novērtējumu veikšanā;
 • pieredze tautsaimniecības nozaru situācijas un vajadzību analīzē;
 • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu veidiem un hierarhiju;
 • zināšanas par Latvijas vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu, Eiropas Savienības institūcijām un nozīmīgākajām starptautiskajām organizācijām;
 • zināšanas par mikroekonomikas un makroekonomikas kopsakarībām, Latvijas tautsaimniecību;
 • zināšanas par Latvijā pieejamajiem nacionālajiem un starptautiskajiem finanšu instrumentiem, t.sk. klimata politikas jomā;
  zināšanas par starptautisko, Eiropas Savienības un Latvijas klimata politiku un tās ietvaros nozīmīgākajiem politikas
 • plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem, kā arī būtiskākajiem pasākumiem, tehnoloģijām.

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

 • labas angļu valodas zināšanas, t.sk. klimata politikas un tehnoloģiju terminu zināšanas;
 • prasme strukturēti analizēt dažādus datus, piemeklējot atbilstošas metodiskās pieejas;
 • labas sadarbības un komunikācijas, t.sk. viedokļa argumentēšanas prasmes, kā arī prasme strukturēt informāciju;
 • prasme strādāt komandā un pastāvīgi plānot savu darbu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 36.saimes „Politikas plānošana” III līmenis un12.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli (ar norādi, uz kuru amatu pretendē), Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 14.03.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, e-pasts: personals@varam.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67026902.

 

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

 


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Klimata pārmaiņu departamenta
Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas
vecākā referenta valsts civildienesta ierēdņa amatu
(darbs saistīts galvenokārt ar klimata finansējuma nodrošināšanas koordinēšanu)

 

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides, ekonomikas vai vadības specialitātē vai akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam atbilstošām speciālām studijām;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldē;
 • vismaz divu gadu pieredze darbā ar starptautisko projektu koordinēšanu;
 • darba pieredze projektos saistībā ar siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu (piemēram, uzlabojot energoefektivitāti, ieviešot atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas u.tml.) vai pielāgošanos klimata pārmaiņām;
 • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu veidiem un hierarhiju;
 • zināšanas par Latvijas vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu, Eiropas Savienības institūcijām un nozīmīgākajām starptautiskajām organizācijām;
 • zināšanas par starptautisko, Eiropas Savienības un Latvijas klimata politiku un tās ietvaros nozīmīgākajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem, kā arī būtiskākajiem pasākumiem, tehnoloģijām;
 • zināšanas par nacionālajiem un starptautiskajiem klimata finanšu instrumentiem;
 • zināšanas par projektu attīstīšanu un ieviešanu.

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

 • teicamas angļu valodas zināšanas, t.sk. klimata politikas un tehnoloģiju terminu zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas, t.sk. viedokļa argumentēšanas prasmes, kā arī prasme strukturēt informāciju;
 • prasme strādāt komandā un pastāvīgi plānot savu darbu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 36.saimes „Politikas plānošana” III līmenis un12.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli (ar norādi, uz kuru amatu pretendē), Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 14.03.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, e-pasts: personals@varam.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67026902.

 

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

 


 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Vides aizsardzības departamenta direktora vietnieka
valsts civildienesta ierēdņa amatu

 

 

Prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība inženiertehniskajās, sociālajās vai tiesību zinātnēs, kas papildināta ar zināšanām vides aizsardzības jautājumos;
 • pieredze ar vides aizsardzības politiku saistītā jomā;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā iestādē vai uzņēmumā un kolektīva vadībā;
 • zināšanas par Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajiem vides aizsardzības jomas jautājumiem, tai skaitā nozīmīgākajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem;
 • zināšanas par vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu;
 • pieredze darbā valsts pārvaldē vai pašvaldībā ilgāka par trim gadiem;
 • vēlama pieredze normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādāšanā un ieviešanā.

 

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas plānošanas, organizēšanas un kontroles prasmes;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

 

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 36.saimes „Politikas plānošana” IV līmenis un 13.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

 

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 13.03.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, e-pasts: personals@varam.gov.lv.

Tālrunis uzziņām 67026902.

 

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

 


Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

RAIM

 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
01.03.2017
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta