Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Darba piedāvājumi
  Foto galerija
  Video galerija
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
27.06.2017.

Valdība nelegālās atkritumu glabātuves Jūrmalā sakārtošanas darbiem atvēl līdz 700 000 tūkstošiem eiro

Šodien, 27.jūnijā, valdība lēma no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 700 000 tūkstošus eiro nelegālās atkritumu glabātuves Jūrmalā, Ventspils ielā 47, sakārtošanas darbiem.

27.06.2017.

VARAM izstrādājusi prasības decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

Lai mazinātu vides un lokālo ūdens ņemšanas vietu piesārņojuma risku, ko rada vidē nonākuši notekūdeņi no ēkām, kas nav pieslēgtas centralizētajām kanalizācijas sistēmām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir sagatavojusi priekšlikumus decentralizēto kanalizācijas sistēmu (t.i. individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, septiķu un notekūdeņu krājtvertņu) reģistrācijai un apsaimniekošanai. 2017.gada 27.jūnijā valdība atbalstīja Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. 

21.06.2017.

Godināti konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017” laureāti

Noslēdzoties konkursam “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017”, trešdien, 21. jūnijā, godinātas un apbalvotas šā gada energoefektīvākās ēkas.
21.06.2017.

VARAM notika Baltic LINes projekta sanāksme kuģniecības un enerģētikas nozares pārstāvjiem

20. jūnijā VARAM notika kuģniecības un enerģētikas nozaru pārstāvju pirmā tikšanās Baltic LINes projekta ietvaros, kurā piedalījās pārstāvji no Satiksmes, Aizsardzības un Ekonomikas ministrijām, Latvijas Jūras administrācijas, Rīgas un Ventspils ostām, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, Enerģētikas drošības komisijas, Vides pārraudzības valsts biroja, Latvijas Pašvaldību savienības, Pārresoru koordinācijas centra, VASAB sekretariāta, enerģētikas nozares uzņēmumiem un asociācijām, pētnieciskajiem institūtiem u.c. organizācijām.

21.06.2017.

Sugas aizsardzības plāna izstrāde Eirāzijas ūdram Latvijā – otrā apspriede

Sugas aizsardzības plāns (SAP) ūdriem tiek veidots kā stratēģisks dokuments, kurā paredzēti risinājumi sugas labvēlīga aizsardzības stāvokļa turpmākai nodrošināšanai Latvijā. Galvenie apdraudējumi, kas var negatīvi ietekmēt ūdru populāciju, ir bebru skaita un to nodarīto postījumu pieaugošā kontrole, un konflikti saistībā ar ūdru nodarītajiem zaudējumiem dīķsaimniecībās. 

21.06.2017.

VARAM ministra padomniece Vija Gēme pasniedz balvu klimatam draudzīgākajai ēkai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomniece Vija Gēme trešdien, 2017. gada 21. jūnijā, konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017" noslēguma pasākumā pasniedza VARAM balvu par klimatam draudzīgāko ēku.

20.06.2017.

VARAM pieprasa skaidrojumu Jūrmalai par tās teritorijā atklāto nelegālo atkritumu uzglabāšanu

2017. gada 20. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) Jūrmalas pilsētas domei nosūtīja pieprasījumu skaidrot radušos situāciju – nav notikusi Jūrmalas pilsētas domes adekvāta rīcība pēc iedzīvotāja iesnieguma par nelegālu atkritumu ievešanu un uzglabāšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

20.06.2017.

VVD seko līdzi vides stāvoklim ugunsgrēka skartajā teritorijā

Valsts vides dienesta (VVD) inspektori šobrīd turpina sekot vides stāvoklim ugunsgrēka skartajās teritorijās.
20.06.2017.

Valdība apstiprina zaļā publiskā iepirkuma regulējumu

2017.gada. 20.jūnijā valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotās prasības zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanai1

19.06.2017.

VARAM organizē semināru par uzņēmējdarbību veicinošiem un energoefektivitāti paaugstinošiem projektiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) otrdien, 2017. gada 20.jūnijā norisināsies seminārs pašvaldību pārstāvjiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto uzņēmējdarbību veicinošo* (SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.) un pašvaldību ēku energoefektivitāti paaugstinošo projektu** (SAM 4.2.2.) plānošanu, vērtēšanu un īstenošanu.

19.06.2017.

VARAM Baltic LINes projekta ietvaros organizē sanāksmi kuģniecības un enerģētikas nozares pārstāvjiem

2017.gada 20.jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizē INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas sanāksmi par jūras telpiskās sadarbības projektu Baltic LINes*. Sanāksmes laikā kuģniecības un enerģētikas nozaru pārstāvji tiks iepazīstināti ar projektu, ekspertu atlases principiem, sinerģiju starp kuģniecības un enerģētikas nozarēm un kā scenārijus plānots integrēt Latvijas jūras telpiskajā plānojumā.

16.06.2017.

Dabas aizsardzības pārvalde ieviesīs “Konsultē vispirms” principu

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks ceturtdien 15.jūnijā Ministru kabinetā parakstījis valsts iestāžu un to klientu sadarbības memorandu par “Konsultē vispirms” principa iedzīvināšanu. 

16.06.2017.

Ziedošas aktualitātes Salaspils botāniskajā dārzā

Salaspils botāniskajā dārzā uzziedējis Virdžīnijas sniegpārsliņu koks, iznācienam gatavojas vasaras sajūtu dobes, bet oranžērijas priekšā, stilizējot etnogrāfiskos rakstus, pamazām top Latvijas simtgadei veltītā partera dobe. 

16.06.2017.

ES Vides ministru padomē diskutēs par klimata politiku un Rīcības plānu dabai, cilvēkiem un ekonomikai

2017. gada 19. jūnijā Luksemburgā notiks kārtējā Eiropas Savienības (ES) Vides ministru padomes (Vides padomes) sanāksme. Diskusiju laikā plānots apspriest priekšlikumus emisiju samazināšanai no sektoriem, kas nav iekļauti ES Emisiju tirdzniecības sistēmā (ne-ETS sektori) un apstiprināt dalībvalstu viedokli par ES Rīcības plānu dabai, cilvēkiem un ekonomikai (Rīcības plāns). Latvijas delegāciju vadīs un Latvijas intereses aizstāvēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts. Delegācijas sastāvā Vides padomē piedalīsies arī VARAM valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola. 

16.06.2017.

Šā gada 21. jūnijā notiks konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017” laureātu apbalvošana.

Konkurss "Energoefektīvākā ēka Latvijā" tiek organizēts jau septīto gadu ar mērķi veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. Šogad konkursa ietvaros tika saņemti 27 pieteikumi.

15.06.2017.

VVD ģenerāldirektore I. Koļegova paraksta sadarbības memorandu par “Konsultē vispirms” principa ieviešanu

Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektore Inga Koļegova šodien, 15. jūnijā parakstīja sadarbības memorandu par “Konsultē vispirms” principa ieviešanu uzraugošo iestāžu darbā.

15.06.2017.

“Elektroniskie sakari” kvalitātes vadības sistēma atzīta par atbilstošu starptautiskiem standartiem

Informējam, ka valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” (VAS ES) kvalitātes pārvaldības sistēma ir auditēta un sertificēta kā ISO 9001:2015 standartiem atbilstoša. 

14.06.2017.

Visā Latvijā ir sākusies dabas skaitīšana

Šodien, 14.jūnijā, ar svinīgu pasākumu Ķemeru nacionālajā parkā visā Latvijas teritorijā tiek atklāta dabas skaitīšana - Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana. Dabas skaitīšana ilgs līdz 2019.gada nogalei, un šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti veiks aizsargājamo biotopu pārbaudi gan valsts, gan privātajās zemēs.

14.06.2017.

Aicinām piedalīties Eiropas Mobilitātes nedēļas nacionālajā konkursā

Pašvaldības, uzņēmumi, skolas un nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas piedalīties Eiropas Mobilitātes nedēļas (EMN) nacionālā līmeņa konkursā un īstenot pasākumus, kas veicina Latvijas iedzīvotāju gudru un videi draudzīgu pārvietošanos. Pasākumi tiek plānoti Eiropas Komisijas iniciētās kampaņas ietvaros - EMN 2017 laikā. 

13.06.2017.

Biedrība “homo ecos:” aicina uz lietu labošanas darbnīcu “Repair Cafe Vasara”

Šī gada 17. jūnijā plkst. 14.00 biedrība “homo ecos:” sadarbībā ar Kaņepes Kultūras centru rīko mantu labošanas darbnīcu “Repair Cafe Vasara”. Pasākuma mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību arvien pieaugošajam sadzīves atkritumu skaitam un to negatīvajai ietekmei uz vidi, kā alternatīvu izvēloties lietu salabošanu un atkārtotu izmantošanu. 

13.06.2017.

Valsts prezidents apmeklēs Dabas koncertzāli 17.jūnijā Dvietes palienē

Valsts prezidents Raimonds Vējonis apmeklēs vienu no Dabas koncertzāles – dabas, mūzikas, mākslas un video performancēm, kas notiks sestdien, 2017.gada 17. jūnijā dabas parkā “Dvietes paliene”, Ilūkstes novadā (http://ej.uz/Dviete_karte)

09.06.2017.

VARAM Moldovā turpina sadarbību reģionālās attīstības jomā

Piektdien, 2017.gada 9.jūnijā, Kišiņevā, Moldovā noslēdzās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) darba vizīte, kurā vienojās par turpmāko sadarbību reģionālās attīstības jomā.

09.06.2017.

Aicinām pieteikt Latvijas ainavu dārgumus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai, līdz 2017. gada 15. jūlijam piesakot ainavu dārgumu. Kopdarba rezultātā 2018. gadā tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt", kurā tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

08.06.2017.

Notiks Latvijas – Moldovas starpvaldību komisijas sēde

Piektdien, 2017.gada 9.jūnijā, Kišiņevā, Moldovā notiks Latvijas – Moldovas starpvaldību komisijas sēde. Tajā piedalīsies arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

08.06.2017.

Engures pelēkajās kāpās atklāta ievērojama pļavas silpureņu atradne

Šajā pavasarī Engures teritorijā, novērtējot piekrastes piemērotību atpūtas projekta izveidei, Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Pierīgas reģionālās administrācijas eksperti atklājuši ievērojamu pļavas silpureņu atradni. Tā kā augs ir ļoti rets un līdz ar to īpaši aizsargājams, šajā teritorijā diemžēl nevarēs īstenot plānotās ieceres, taču Pārvalde aicina Engures iedzīvotājus un viesus neskumt, bet priecāties un saudzēt nupat atklāto dabas retumu.

08.06.2017.

Aicina apmeklēt peoniju izstādi Dabas muzejā

Latvijas Dabas muzejā no 2017. gada 14. līdz 18. jūnijam norisināsies izstāde „Peonijas”, kas organizēta sadarbībā ar Rīgas dārzkopības un biškopības biedrību un, spītējot aukstajam pavasarim, priecēs ne vienu vien piemājas dārza īpašnieku. 
07.06.2017.

Aicinām pašvaldību pārstāvjus pieteikties semināram par uzņēmējdarbību veicinošu un energoefektivitāti paaugstinošu projektu īstenošanā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 2017. gada 20.jūnijā organizē semināru Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto uzņēmējdarbību veicinošu* (SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.) un pašvaldību ēku energoefektivitāti paaugstinošu projektu** (SAM 4.2.2.) plānotājiem, iesniedzējiem vērtētājiem un īstenotājiem.

07.06.2017.

VARAM piedalījās Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas informatīvajā seminārā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Finanšu kontroles institūcija 2017.gada 5.jūnijā piedalījās informatīvā seminārā par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu īstenošanas prasībām Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014. - 2020.gada plānošanas periodā 1.projektu konkursa ietvaros apstiprinātā mazo ostu projekta "ESTLAT HARBOURS" 14 partneriem no Latvijas. 

07.06.2017.

EEZ finanšu instrumenta konferencē informē par nacionālo klimata politiku

2017.gada 7.jūnijā norisinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizēta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” (programma) noslēguma konference. To atklāja VARAM valsts sekretārs Rinalds Muciņš un Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā pagaidu pilnvarotais lietvedis Kristians Svanes.

07.06.2017.

Informācija par Dabas koncertzāli Dvietes palienē 17.jūnijā

Dabas koncertzāle, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, informē par šī gada dabas, mūzikas, mākslas un video performancēm, kas veltīta šī gada bezmugurkaulniekam – augsnes dižsliekai. Pirmā performance gaidāma jau 17.jūnijā un notiks Dvietes palienē. 

05.06.2017.

Pamestā ligzdošanas iecirknī Kurzemē atgriezies melnais stārķis

Dabas aizsardzības pārvaldes un A/S “Latvijas valsts meži” kopīgi īstenotā melnā stārķa ikgadējo ligzdošanas sekmju monitoringā iepriecinoši rezultāti – pēc 17 gadu pārtraukuma Kurzemē netālu no Zlēkām atgriezies melnais stārķis un izvēlējies perēšanai Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu veidoto mākslīgo ligzdvietu. 

05.06.2017.

VARAM pārstāvēs Latviju EuroDIG* konferencē Tallinā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 2017.gada 6. – 7.jūnijā Tallinā, Igaunijā pārstāvēs Latviju Eiropas dialoga konferencē par interneta pārvaldību (EuroDIG). Konferences laikā notiks sarunas par digitalizāciju Eiropā.

05.06.2017.

VARAM stiprina sadarbību ar Moldovu

No 2017. gada 5. līdz 9. jūnijam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija darba vizītes laikā stiprina sadarbību ar Moldovu reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jautājumos.

05.06.2017.

Noslēdzies Interreg Latvijas – Lietuvas programmas otrais projektu konkurss

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam otrajā projektu konkursā, kas noslēdzās 2017. gada 31.maijā, ir saņēmusi 123 projektu pieteikumus. To mērķis ir dažādu aktivitāšu īstenošana Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā četru programmas prioritāšu ietvaros. 

02.06.2017.

Latvijas pozīciju Parīzes nolīguma ieviešanā ASV prezidenta paziņojums neietekmē

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija negatīvi vērtē Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidenta Donalda Trampa 2017. gada 1.jūnija paziņojumu par lēmumu uzsākt izstāšanās procedūru no Parīzes nolīguma klimata pārmaiņu ierobežošanai un uzsver, ka tas neietekmēs Latvijas pozīciju Parīzes nolīguma ieviešanā. 

02.06.2017.

Vides dienas pasākumi ar Dabas muzeja speciālistiem

Latvijas Dabas muzeja speciālisti atbalsta Vides dienu, izglītojot skolu jauniešus muzeja ilggadējā konkursa „Cielavas gudrības” finālspēlē Jaunmoku pilī un piedaloties pasākumā Ādažu poligonā.

02.06.2017.

Eiropas Padomes Ainavu balvu saņems Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projekts

Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projekts ir saņēmis visaugstāko starptautiskas žūrijas novērtējumu Eiropas Padomes (EP) ģenerālsekretariāta konkursa Eiropas Ainavu balva (Ainavu balva) 5.sesijā. 

02.06.2017.

Turpmāk arī Krimuldā un Valkā varēs saņemt valsts un pašvaldību publiskos pakalpojumus

Ceturtdien, 2017. gada 1.jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts Krimuldā atklāja valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC). No 2017. gada 1.jūnija valsts un pašvaldību publiskos pakalpojumus varēs pieteikt arī Valkas novadā. VPVKAC tiek atklāti ar valsts budžeta atbalstu.

02.06.2017.

VARAM speciālo balvu “Reģiona SPĒKS” saņem SIA ZAAO

Ceturtdien, 2017.gada 1.jūnijā Ilgtspējas indeksa apbalvošanas ceremonijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts pasniedza SIA ZAAO ministrijas speciālo balvu “Reģiona SPĒKS” par ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības un reģiona attīstībā. 

01.06.2017.

Ministrs K.Gerhards atzinīgi novērtē Šveices atbalstu vēsturiski piesārņotās ostas teritorijas sakārtošanā Sarkandaugavā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards ceturtdien, 2017.gada 1.jūnijā atklāja konferenci, kurā Baltijas valstu un Šveices pārstāvji dalījās pieredzē un zināšanās piesārņoto vietu sanācijas darbu veikšanā. Konference norisinājās, noslēdzoties Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektam “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā”. 

01.06.2017.

Baltijas un Šveices eksperti dalās pieredzē sanācijas projektu īstenošanā

Valsts vides dienesta (VVD) praktiskajā konferencē, kas 1.jūnijā notika Rīgas Brīvostas pārvaldē, pašmāju un ārzemju eksperti apkopoja Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija-Sarkandaugavas teritorijā” īstenošanas gaitā paveikto. Ar labāko pieredzi sanācijas projektu realizēšanā dalījās Baltijas valstu un Šveices pārstāvji.

01.06.2017.

VARAM sesto gadu apbalvos labāko uzņēmumu par ieguldījumu reģiona ilgtspējīgā attīstībā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts ceturtdien, 2017.gada 1.jūnijā, piedalīsies Ilgtspējas indeksa apbalvošanas pasākumā. Pasākuma laikā VARAM jau sesto gadu sveiks uzņēmumu par ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības un reģiona attīstībā un pasniegs savu specbalvu “Reģiona SPĒKS”.  

31.05.2017.

VARAM diskusijā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem meklē efektīvākos risinājumus Latgales reģiona izaugsmei

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts trešdien, 2017.gada 31.maijā Rēzeknē tikās ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, lai diskutētu par efektīvākajiem instrumentiem Latgales reģiona izaugsmei.

31.05.2017.

Aicinām piedalīties Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas informatīvajos semināros

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 2017.gada jūnijā organizēs vairākus seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem Latvijā un Krievijā. Semināros tiek aicinātas piedalīties visas Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas teritorijā esošās organizācijas, kas vēlas vairāk uzzināt par pieteikšanos noteikumiem. 

31.05.2017.

Dvīņi Līgatnes dabas takās!

Šajā pavasarī ģimenes pieaugums ir sagaidīts Līgatnes dabas taku aļņu saimē – tieši 1. maijā aļņu mammai Mildiņai piedzimuši dvīņi. Nu jau abi tiktāl paaugušies un iepazinuši tuvāko apkainmi, ka gatavi iepazīt ciemiņus arī no plašākas pasaules. 

30.05.2017.

I.Koļegova: “Nākamā gada pavasarī gudrona dīķos notiks sanācijas darbi!”

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputātu izbraukuma sēdē uz Inčukalna sērskābā gudrona dīķiem, atbildot uz jautājumu par to, kā pie gudrona dīķiem varētu izskatīties nākamā gada pavasarī, Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektore Inga Koļegova apliecināja: VVD ir pilnīga pārliecība, ka nākampavasar tur noritēs sanācijas darbi.

30.05.2017.

VARAM sagatavojusi prasības pētniecības un attīstības darbību veikšanai atkritumu poligonos

Lai veicinātu apglabājamā atkritumu daudzuma samazināšanu Latvijā, 2017. gada 30.maijā valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotās prasības atkritumu poligona pētniecības un attīstības darbībām, kuru izdevumus varēs iekļaut atkritumu apglabāšanas tarifos, kā arī kārtību atkritumu apsaimniekotāju sniedzamajai informācijai pašvaldībām*. 

29.05.2017.

Īstenota nozīmīga projekta „Baltic Blue Growth (BBG)” aktivitāte – Baltijas jūras Kurzemes piekrastē izvedota pirmā gliemeņu audzēšanas pētījumu ferma.

Saskaņā ar projekta ”Baltijas jūras izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” (BBG) plānu ir īstenota viena būtiska aktivitāte – netālu no Pāvilostas Baltijas jūrā ir uzstādīta Latvijā pirmā gliemeņu audzēšanas pētījumu ferma. Fermu uzstādīja un gliemeņu augšanas rādītājus tajā pētīs Latvijas Hidroekoloģijas institūts. Ferma parastam vērotājam nav redzama – tā ir iegremdēta ūdenī aptuveni 5 metrus zem jūras ūdens līmeņa, lai pasargātu to no spēcīgu viļņu ietekmes, un stabili noenkurota ar vairākas tonnas smagiem betona enkuriem, lai straumes neizmainītu fermas atrašanās vietu. Lai arī vietējie zvejnieki ir informēti par fermas esamību piekrastes ūdeņos, zvejas kuģus par precīzu tās atrašanās vietu brīdinās navigācijas boja.

29.05.2017.

Praktiskā konferencē iepazīstinās ar sanācijas darbu veikšanu un rezultātiem Baltijas valstīs un Šveicē

Noslēdzot Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālo projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija-Sarkandaugavas teritorijā”, Valsts vides dienests (VVD) šā gada 1. jūnijā  Rīgas brīvostas pārvaldes konferenču zālē Rīgā, Kalpaka bulvārī 12 rīko praktisku konferenci.

29.05.2017.

K.Gerhards: Nekustamā īpašuma nodoklis ir jāmazina!

• Nekustāmā īpašuma nodoklis (NĪN) ir jautājums, kas jārisina valsts līmenī.
• NĪN likme ir jāskata kopējās nodokļu reformas kontekstā.
• K.Gerhards: Pašvaldībām šobrīd dota pārāk liela iespēja manipulēt ar NĪN likmes piemērošanu.
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
RAIM

 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
27.06.2017
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta